Dôležitá informácia!
Ukončenie poskytovania Univerzálnej odkazovej schránky typ Plus k 31.10.2012.


Vážený zákazník, služba Univerzálna odkazová schránka typ Plus bola k 31.10.2012 zrušená. Vaša odkazová schránka bola zmenená na typ UOS Standard, prípadné uložené odkazy a nastavenia boli ponechané. Služba UOS Standard neumožňuje prístup cez webové rozhranie. Prístup do vašej Univerzálnej odkazovej schránky je možný len telefonicky:
- prostredníctvom bezplatného čísla 0806 102 102 z linky ku ktorej je schránka zriadená
- prostredníctvom čísla 0809 102 102 z akejkoľvek inej linky v rámci SR
- prostredníctvom čísla +421 2 49 40 41 11 pri volaní zo zahraničia.

Ďakujeme za využívanie našich služieb a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Váš Telekom

Internet hotline

volajte bezplatne Centrum služieb zákaznikom 0800 123 456